Feilbehandling av St. Olavs Hospital i Trondheim

En trønder får erstatning etter behandling ved St. Olavs Hospital med urindrenasje (innleggelse av dren). Drenet ble innlagt feil og skadet blæren alvorlig.

Advokat Asbøll har bistått pasienten juridisk og går nå over til å behandle erstatningskravets størrelse.